دکتر مرتضی محسنی از امکانات جدید دانشگاه پیام نور برای سهولت پذیرش غیرحضوری و کاهش مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه خبر داد.


به گزارش روابط عمومی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با اشاره به پیشخوان های جدید ایجاد شده در سیستم گلستان این دانشگاه گفت: پیشخوان های ؛ پیگیری صدور دانشنامه و درخواست های؛ مرخصی زایمان، موارد مطرح در کمیسیون موارد خاص، مهمانی، تغییر رشته، تسویه حساب، بررسی نقص پرونده،  اصلاح مشخصات، انصراف، ترم اخر بودن و عدم مراجعه در سیستم گلستان ایجاد شد و از این پس دانشجویان می توانند تمام موارد ذکر شده را از طریق این سیستم به نشانی reg.pnu.ac.ir ثبت و پیگیری کنند.

وی همچنین به پذیرش الکترونیکی نودانشجویان دانشگاه پیام نور اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور سهولت در امر پذیرش دانشجویان امکاناتی نظیر؛استعلام سیستمی مدارک تحصیلات دانشگاهی و مدارک دیپلم جهت پذیرش غیر حضوری ،استعلام سیستمی مشخصات شناسنامه ای،کاهش روند مراحل پذیرش در مواردی که ضروری نبوده و کاهش بارگذاری فرم های آموزشی با جایگزینی تیک تایید سیستمی در سیستم گلستان فراهم شد.