نمایشگاه ایران جابکس که بزرگترین رویداد کاریابی و منابع انسانی در کشور است از تاریخ ۱۳لغایت ۱۶اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور سازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

رویارویی مستقیم کارفرمایان و کارجویان، حمایت از استارتاپ ها و پروژه های دانش بنیان، ایجاد تعاملات بین المللی از جمله اهداف اصلی این نمایشگاه هستند. از جمله مزایایی که شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران جابکس برای کارفرمایان و کارجویان خواهد داشت نمایشگاه بین المللی کار ایران، امروز با حضور و مشارکت مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، پژوهشگاه ها،مراکز کاریابی و علمی مختلف، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، آغاز به کار کرد.

در این راستا پارک علم و فناوری قزوین با حضور آقایان دکتر مافی، پیله ور، صدقی ، نجفی و عبدالهی از پارک علم و فناوری به همراه شرکت های  پژوهش گران مکاترونیک آریانا، شرکت بساپا صنعت، آب آرا، موج گستران آداک، مازند الکتریک ماهان، بنیان شیمی همگام صنعت و فناوری های پیشرفته نصر آب پالایش  جهت بازدید و ارتباط بیشتر با صنعت و بازار کار به نمایشگاه ارائه نمود.