5 شنبه// فراخوان «طرح جوانه» از سوی پارک علم و فناوری قزوین اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به منظور توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی اولین فراخوان طرح جوانه از سوی پارک علم و فناوری قزوین در اطلاعیه‌ای اعلام شد.

به منظور توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین و ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی، دفتر برنامه ریزی امور فنّاوری وزارت عتف اقدام به اجرای طرح گرنت فناوری نموده است.

بخشی از این حمایت با عنوان گرنت جوانه به حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه وبازارگرا در راستای دستیابی به MVP تعلق می‌گیرد. گرنت جوانه در واقع اعتبار مالی جهت توسعه فناوری است. در این طرح از پایان نامه‌ها و رساله‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا به طور بلاعوض حمایت می‌شود.

شایان ذکر است پارک علم و فناوری قزوین یکی از حامیان طرح و عامل اجرایی دراستان است.