مدیرمرکز رشد جامع پارک علم و فنآوری قزوین گفت: با اجرای طرح« گرنت جوانه» در استان قزوین، حمایت از پایان نامه ها و رساله های بازارگرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قزوین کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین به نقل از خبرگزاری برنا از قزوین؛ معصومه نکونژاد از حمایت از پایان نامه ها و رساله های بازارگرا در حوزه فناوری  اطلاعات و ارتباطات در قالب طرح «گرنت جوانه» خبر داد.

نیکونژاد تصریح کرد: مراکز دانشگاهی بر سه رکن آموزش، پژوهش و فناوری فعالیت می کنند، اما بیشتر این فعالیتها در حوزه های آموزش و پژوهش متمرکز بوده است. 

وی بیان کرد: با توجه به این نیاز در مراکز دانشگاهی و در راستای توجه به حوزه تجاری سازی فناوری، دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به اجرای طرح «گرنت فناوری» اقدام کرده است. 

مدیرمرکز رشد جامع پارک علم و فنآوری قزوین افزود: در گرنت فناوری، از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با فناوری در حوزه «آی.تی» و «آی.سی.تی» که منجر به توسعه دانش فنی شوند، از طریق پارک علم و فناوری، وزارت علوم و پارک فناوری اطلاعات، حمایت های مالی بلاعوض.صورت می گیرد.

نیکونژاد یادآورشد: گرنت فناوری در واقع تامین اعتبار مالی برای توسعه فناوری است و به عبارتی دیگر ساز و کار اجرایی و  مالی است که بخشی از منابع مالی فعال در عرصه توسعه فناوری و نوآوری را در یک چرخه کاری هدفمند، به حوزه توسعه و تجاری سازی فناوری در مراکز دانشگاهی هدایت می کند.

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فنآوری قزوین اظهار داشت: ۲۵ درصد تامین مالی این طرح توسط وزارت علوم، ۲۵ درصد توسط پارک علم و فناوری استان و ۵۰ درصد دیگر توسط سازمان حامی به صورت بلاعوض تامین می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در اولین دوره اجرای این طرح، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان حامی تعیین شده لذا از پایان نامه و رساله های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مقطع حمایت می شود و در دوره های آتی در سایر حوزه ها نیز این طرح اجرایی خواهد شد.

download

وی افزود: فراخوان مرحله اول طرح «گرنت جوانه» با اعطای حدود ۱۵۵۰ گرنت از طریق ۲۶ پارک علم و فناوری در ۱۹ استان اجرا می شود که سهمیه اختصاص یافته به استان قزوین ۴۷ طرح است.

نیکونژاد با دعوت از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ثبت نام در این طرح تصریح کرد: مهلت ثبت ‌نام در  فراخوان اول طرح «گرنت جوانه» از ۱۲ تا ۲۳ اسفند ماه امسال تعیین شده و متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام از طریق سایت  www.techgrant.msrt.ir اقدام کنند.