در ارزیابی که بین باشگاه های پژوهشگران جوان دانشگاه های برتر آزاد اسلامی سراسر کشور انجام شد؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه گان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق شد عنوان چهارم را کسب کند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، به نقل از خبرگزاری آنا، منصور بخش امین، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در گفتگو با این خبرگزاری گفت: سطح انتظار از فعالیت‌های باشگاه های پژوهشگران جوان متناسب با امکانات و منابع در اختیار آنان بوده که الگوی سطح‌بندی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح مختلف  مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین رتبه ۱۰۰ باشگاه برتر واحدهای دانشگاهی سراسر کشور از میان ۳۰۰ واحد دانشگاهی که بیشترین فعالیت‌ها را در تحقق اهداف باشگاه بر اساس فعالیت‌های انجام شده را مشخص و اعلام کردیم که بر این اساس واحدهای تهران غرب، شهرقدس، تهران پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین رتبه های برتر را در این ارزیابی کسب کردند.