علی رضا عباس پور، مدیرعامل شرکت دانش بنیان طب گستر تریریتا استان قزوین در گفتگو با خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، گفت: دستگاه «بیورآکتو» هوشمند که برای اولین بار در جهان ساخته شده است، برای بیمارانی که نیاز به پیوند دارند و با محدودیت‌های کمبود دهنده ارگان و استفاده از دارو‌های ایمیونوساپرسیو در تمام دوران عمر و در نهایت، احتمال رد پیوند مواجه هستند، طراحی شده است.

عباس پور مطرح کرد: با استفاده از علم جدید مهندسی بافت و طب بازساختی برای تهیه بافت‌ها و ارگان‌های طبیعی کاشت سلول به منظور جایگزینی ارگان‌ها و بافت‌های آسیب دیده، برای اولین بار در دنیا، طراحی و ساخته شده است.

لازم به ذکر است، علیرضا عباسپور، عضو فعال واحد‌های فناور مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیرعامل شرکت طب گستر تریتا، گواهی دانش بنیان را از معاونت فناوری ریاست جمهوری برای دستگاه «بیورآکتور هوشمند» حاوی شیکر انکوباتور یخچال با کنترل از راه دور، اخذ کرد.

شرکت طب گستر تریتا از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین است که در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کند.

 

ساخت دستگاه «بیور آکتور» هوشمند از سوی محققان قزوینی