با حضور رئیس و مدیران ستادی دانشگاه برگزار شد :

به گزارش روابط عمومی، اولین جلسه هیات رئیسه دانشگاه پیام نور استان قزوین در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس و مدیران ستادی در روز دوشنبه ۱۶ فروردین در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد .

در این نشست ابتدا مدیران ادارات مختلف دانشگاه گزارش مفصلی از فعالیت های مجموعه های خود ارائه نموده ، سپس دکتر رسولی شربیانی ضمن تبریک سال جدید به جمع بندی مطالب پرداخته و اهم موارد مطروحه از قبیل : تشکیل کمیته های تامین و تجهیز، تشکیل کمیته ادغام برخی واحدهای دانشگاهی، تشکیل جلسات هیات رییسه هر دو هفته یکبار، ارائه گزارش حوزهای مختلف دانشگاه به روابط عمومی، پیگیری تکمیل سوله ورزشی تاکستان، اطلاع رسانی در خصوص برگزاری آزمونهای پایان ترم در بستر “پیام من” ، به تصویب اعضاء رسید.

در پایان از زحمات و تلاشهای روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان قزوین تقدیر شد.

 ​ترکیبی.jpg