مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین در مورد فعالیت های نوروز ۱۴۰۰ بیان کرد: در ایام نوروز در قالب ۵ گروه جهادی ، در عرصه های سلامت، عمرانی و فرهنگی-آمورزشی اردوهای جهادی برگزار شد.

بهمن حیدری مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین در مورد فعالیت های نوروز ۱۴۰۰ در مصاحبه با خبرنگار دوم آذر، بیان کرد: در ایام نوروز در قالب ۵ گروه جهادی ، در عرصه های سلامت، عمرانی و فرهنگی-آمورزشی اردوهای جهادی برگزارشد.

حیدری در مورد عملکرد این گروه ها افزود: گروه های جهادی خادم المهدی(عج) و شکوفه سیب در این ایام با حضور در زندان مرکزی قزوین با ارئه خدمات داندان پزشکی، حوزه درمانی زنان و پوست، حدود ۴۰۰ کار درمانی انجام گرفت.

وی همچنین بیان کرد: گروه جهادی بنیان مرصوص با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی قزوین بحث دیوار کشی حسینیه در الموت غربی را کار کردند.

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: دو گروه جهادی دیگر استان در بخش کوهین در عرصه های آموزشی-فرهنگی و عمرانی به بازسازی وترمیم مدارس و دیوار نویسی، بازسازی و ترمیم خانه محروم که به همت گروه جهادی شهید شاطری وگروه جهادی ثامن الائمه پرداختند.

در ادامه اظهار داشت: گروه جهادی شهید حجت اسدی در بخش آموزشی، فرهنگی و پزشکی به مردم منطقه چابهار خدمت رسانی کردند.
وی در آخر بیان کرد: در ایام نوروزی حدودا ۲۰۰ دانشجو به مناطق مذکور اعزام شدند.