دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تبین برنامه دانشگاه برای توسعه دوره‌های مهارتی پودمانی در سال جدید، نقش دانشگاه‌ها در تحقق شعار سال را ممتاز توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی و به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره نقش دانشگاه‌ها در تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، اظهار داشت: شعار امسال در تداوم شعارهای ۳-۲ سال اخیر است و در واقع تأکید مقام معظم رهبری بر جهش تولید است که از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت افزود: مقام معظم رهبری امسال هم تولید را به عنوان محور اقتصاد مقاومتی که می‌تواند تحریم‌های غرب را بی‌اثر و خنثی کند تعیین کردند. همان‌گونه که مقام معظم رهبری بیان فرمودند، با وجود اینکه سال گذشته اقدامات خوبی برای رشد تولید انجام شد، لیکن جهش در تولید اتفاق نیفتاد. در حالی که با وجود تحریم‌های ظالمانه، تولید می‌توانست رشد و جهش بیشتری داشته باشد. ایشان مشکل عدم تحقق کامل شعار سال گذشته را وجود موانع  بر سر راه تولید و عدم حمایت کافی از تولید کنندگان دانستند. به همین دلیل امسال را سال مانع زدایی‌ها و تعمیق پشتیبانی همه نهادهای حاکمیتی از تولید نامیدند.

دکتر محمدحسین امید یادآور شد: حال که اهتمام ارکان حکومت حمایت همه‌جانبه از تولید است، ما هم باید کمک کنیم تا با بهبود کیفیت تولیدات داخلی و ارتقاء بهره‌وری، تولیدات پایدارتر و قابل رقابت‌تری با دنیا داشته باشیم که این امر با بهبود دانش و مهارت ‌تولیدکنندگان امکان پذیر خواهد بود.

* توسعه دوره‌های مهارتی پودمانی در سال جید

رئیس دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی اضافه کرد: در سال گذشته در این دانشگاه دوره‌های مهارتی پودمانی را توسعه دادیم و امسال هم در کنار بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت و میان مدت در کنار آموزش‌های مقطع‌دار خواهیم بود. در این راستا به تمام مقامات استان‌ها به ‌ویژه استانداران اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم در زمینه تربیت نیروهای مهارتی بر اساس طرح‌های توسعه استان‌ها، آموزش‌های بلندمدت، کوتاه مدت و حین خدمت را براساس نیاز بنگاه‌ها توسعه دهیم.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته برای اینکه فرایندهای پیچیده و طولانی طراحی و ارائه دوره‌های کوتاه مدت در استان‌ها از بین برود به رؤسای واحدهای استانی دانشگاه تفویض اختیار کردیم تا آموزش‌های کوتاه مدتی که دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به آن نیاز دارند را در اسرع وقت شناسایی و پوشش دهند. البته امسال نیز این روند را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهیم داد.

دکتر محمدحسین امید تصریح کرد: در دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی، به دلیل جامعیتی که آموزش‌های ما دارد، آمادگی داریم نیازهای آموزش‌های مهارتی بنگاه‌های اقتصادی را در تمام سطوح در قالب آموزش‌های کوتاه مدت، تک درس، تک پودمان و دوره‌ای مقطع دار تأمین کنیم.

وی افزود: امیدواریم امسال جهش تولید با کیفیت و پایدار در کشور اتفاق بیفتد و با تولیدات ملی با کیفیت‌تر و بهره‌وری بالاتر، شاهد جلوگیری از خام فروشی با رعایت موازین محیط زیستی باشیم.