در نشستی با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین و دکتر مصطفی مافی، رئیس پارک علم و فناوری قزوین شروع همکاری های دوجانبه کلید خورد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه که با هدف ایجاد و تقویت همکاری های دوجانبه و با حفظ پروتکل های بهداشتی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، دکتر کشت کار، ضمن ابراز تمایل در خصوص افزایش همکاری های مشترک، گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک این همکاری ها منجر به توسعه مراکز رشد و تحقیقاتی استان شود.

در ادامه دکتر مصطفی مافی، رئیس پارک علم و فناوری قزوین ضمن تبریک سال جدید و اعیاد شعبانیه، انتصاب دکتر کشت کار را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین، برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

وی سپس به تشریح روند توسعه شرکت های دانش بنیان و نحوه حمایت پارک علم و فناوری قزوین از آنها پرداخت.

در ادامه این جلسه مقرر شد، کارگروهی تخصصی از نمایندگان دو طرف تشکیل شده و با توجه به زمینه فعالیت های مشترک پیش نویس تفاهم نامه همکاری عملیاتی را آماده کنند و در اولین فرصت در راستای توسعه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مراکز تحقیقاتی و تجاری سازی، طی مراسمی امضا و اجرا شود.

شایان ذکر است؛ دکتر اسماعیل مهدی زاده، معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مهندس مولایی، کارشناس پارک علم و فناوری قزوین نیز در این جلسه حضور داشتند.