صبح روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه اعضای شورای مرکزی روابط عمومی های استان قزوین با حضور در خیابان های شهر با اهدای ماسک به شهروندان گرامی، بر استفاده از ماسک در دوران پیک کرونا تأکید کردند.

همچنین جلسه شورای مرکزی روابط عمومی های استان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در فضای باز برگزار شد.