شرکت کیمیا پژوهش ماهان ( سهامی خاص )در آبان ماه سال ۱۳۹۲ با توجه به هدف گذاری کار بر مبنای طرح های علمی و بهره گیری از پرسنل مجرب و متخصص و با توجه به بدنه علمی و تخصصی خود شروع به فعالیت نمود . با تخصصی کردن فعالیتهای خود ضمن تشکیل زیر گروههای تخصصی در عرصه صنعت کشور اقدام به فعالیتهای مشاوره ، تولیدی و صنعتی نموده است. این شرکت در برنامه ریزی آینده خود ضمن حضور در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی قصد پررنگ کردن محصولات خود با برندهای متعلق به این شرکت در داخل و خارج کشور را دارد.

برای مشاهده بیشتر کلیک کنید⬇️
https://qinet.ir/kimiyapazhoheshmahan