به استناد صورتجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا و دستورات ستاد استانی؛ به اطلاع می رساند تا اطلاع ثانویه، پارک علم و فناوری قزوین از ارائه خدمات حضوری معذور است. متقاضیان می توانند خدمات موردنیاز خود را از درگاه های الکترونیکی پارک، دریافت نمایند.