در راستای حمایت از مراکز رشد و ارزیابی وضعیت عملکردی آنها و به منظور حرکت به سمت ایجاد مراکز رشد تخصصی، سطح بندی این مراکز انجام شد .

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اعلام نتایج سطح بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مستندات ارسالی مراکز رشد کشور از طریق سامانه ارزیابی و سطح بندی مراکز رشد مورد بررسی قرار گرفته است. این مستندات شامل قراردادهای هسته ها/واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد دانشگاه، تعداد محصولات تولیدشده، میزان درآمدها و هزینه های صورت گرفته در این مراکز، تعداد دوره های تخصصی و عمومی برگزار شده در حوزه کسب و کار، استارتاپ ها، چالش های فناوری، تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجویانی که در مراکز رشد در حال فعالیت هستند، زیرساختارهای فناوری در مراکز رشد و سایر موارد دیگر است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد: بر اساس نتایج ارزیابی ها، مراکز رشدی که امتیاز ۶۰۰ و به بالا را اخذ کرده اند موفق به کسب سطح یک، شده اند. بر این اساس مراکز رشد سطح یک عبارت از مرکز رشد واحد قزوین، اصفهان، مرکز رشد گیاهان دارویی واحد اصفهان ، مشهد، اراک، تهران جنوب، اهواز، علوم و تحقیقات تهران و مرکز رشد واحد اردبیل می باشند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز رشدی که امتیاز ۳۰۰ و به بالا را اخذ کرده، موفق به کسب  سطح دو شده اند که عبارتند از مرکز رشد واحد رودهن، کرج، دورود، تهران شمال، زنجان، رشت، ساری، نجف آباد، سنندج، ایلام، سیرجان، دزفول، قائم شهر، زاهدان، بجنورد و مرکز رشد واحد قوچان. همچنین مراکز رشدی که کمتر از ۳۰۰ امتیاز را کسب کرده اند در سطح سه، قرار می گیرند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: ارزیابی دقیق مراکز رشد در واحدهای دانشگاهی کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت های این مراکز شناسایی شده و به منظور رفع آنها از طریق فعالیت های توانمند سازی مدیران مراکز رشد اقدام کرد.  از سوی دیگر شناسایی مراکز رشد فعال به ایجاد سراهای نوآوری کمک می کند.

وی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه میزان حق سرپرستی مدیران مراکز رشد بر اساس این سطح بندی است که باعث ایجاد انگیزه در مدیران فعال و توانمند این مراکز خواهد شد.