قابل توجه دانشجویان گرانقدر دانشگاه پیام نور استان قزوین  …

باسمه تعالی

“دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از طریق سیستم جامع گلستان”

“نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹”

  1. اطلاع رسانی مستمر و اعلام زمان و نحوه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به رؤسای مراکز و واحدها، اساتید و دانشجویان از طریق ارسال نامه، پیامک، اعلام در سایت و شبکه­ های اجتماعی مراکز و واحدهای استان از تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۰۲/۱۴۰۰.
  2. ارائه راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید به دانشجویان (پیوست۲) از طریق اعلام در سایت و  شبکه­ های اجتماعی مراکز و واحدهای استان از تاریخ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۰۲/۱۴۰۰.
  3. پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان  از تاریخ  ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۰۲/۱۴۰۰توسط مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان.
  4. لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.
  5. تماس با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور  استان قزوین به شماره ۰۹۱۲۳۸۱۳۲۱۲ جهت راهنمایی و رفع اشکال احتمالی.

                                                         

      دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام­ نور​


  6. راهنمای دانشجو1.jpgراهنمای دانشجو2.jpg