اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سال جدید با حضور دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین و همه اعضاء به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه موضوعات مختلفی از سوی اعضاء مطرح و پیشنهاد شد و پس از جمع بندی، در خصوص موضوعاتی هم چون اجرای طرح مومنانه در ماه مبارک رمضان و پخت غذای گرم در آشپزخانه دانشگاه و توزیع آن توسط بسیج دانشجویی، تاکید بر بازدید و سرکشی مستمر از خانواده‌های شاهد و ایثار دانشگاه شامل خانواده های استادان،کارکنان و دانشجویان، برنامه ریزی برای برگزاری جشن عید سعید فطر توسط کانون دانشجویی “نشاط فرهنگی” دانشگاه به صورت مجازی و تشکیل کار گروهی برای اجرای مناسب “طرح تعالی” در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مصوباتی به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.