در هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCHA2021) صورت گرفت؛

کسب عنوان ارائه برتر مقاله عضو هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

در هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCHA2021)، مقاله عضو هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین عنوان ارائه برتر را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این کنفرانس که با تلاش و حمایت انجمن IEEE بخش ایران و انجمن مهندسان حوزه کنترل و ابزار دقیق و با شرکت پژوهشگران و محققان از دانشگاه های داخلی و خارجی به میزبانی دانشگاه تبریز و به صورت مجازی برگزار شد؛ با نظر هیات داوران این کنفرانس، مقاله دکتر احمد فخاریان، عضو هیات علمی این دانشگاه با همکاری رضا شادی و فریبا بوذری لیاولی از دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با عنوان” کنترل زیربهینه غیر خطی بیماری ابولا با رویکرد معادله ریکاتی وابسته به حالت”، به عنوان ارائه برتر دست پیدا کرد.

گفتنی است؛ این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی و تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی برق برگزار شد.

شایان ذکر است؛ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در سال های گذشته میزبانی چهارمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون را عهده دار بود.