​با صدور حکمی از سوی دکتر رضا رسولی شربیانی رییس دانشگاه پیام نور استان قزوین سرکار خانم محبوبه قهرمانی بعنوان سرپرست اداره فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین منصوب شد.

خانم قهرمانی پیش از این مدیریت اداری واحد الوند و مسئولیت واحد خواهران نهاد رهبری و کارشناس اداره فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور استان قزوین را در کارنامه خود دارد.