هشتاد و سومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح روز شنبه هجدهم اردیبهشت در سالن شهید اسکندری نژاد مجموعه پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدا با شرکت آرنیکا دارو دانش آدرین آغاز گردید. این شرکت با طرح عصاره سلولهای بنیادی گیاهی موفق به تولید عصاره های مختلفی در ساخت لوازم آرایشی وبهداشتی شده است چشم انداز این شرکت تولید عصاره ها در بخش پزشکی وهمچنین در بخش تولید مکمل های غذایی و مواد غذایی میباشد و با پذیرش آن در مرکز رشد موافقت گردید.

در ادامه با شرکت ایده نگاران همگام در راستای توسعه فناوری های فرهنگی و اشتغالزایی در کشور  با طرحی جامع، تحت عنوان کسب بوم با هدف توسعه و توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی با رویکرد آموزش، مشاوره، هدایت، حمایت و فروش آغاز به فعالیت کرد  با پذیرش این شرکت  در مرکز رشد موافقت گردید.