در پایان دور یک هشتم نهایی مرحله کشوری کرسی آزاد اندیشی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، چهار نماینده واحد قزوین موفق به صعود به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر مهران چگینی، دبیر اجرایی رقابت های کرسی آزاد اندیشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان، گفت: در هفته دوم مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات که به صورت مجازی برگزار شد؛ تیم معماری صدر اندیشه از واحد قزوین در برابر تیم واحد میانه از استان آذربایجان شرقی به پیروزی دست پیدا کرد. موضوع این کرسی با عنوان” انتخاب مردم در انتخابات تحت تاثیر سلبریتی ها و هیجانی و بیشتر رای سلبی است” از سوی هیات داوران تعیین شده بود که تیم قزوین با سرگروهی علیرضا عبداللهی اوانکی و حامد حسن پور، فاطمه نیلی و فاطمه همتی به عنوان اعضای تیم موفق شدند به عنوان گروه منتقد این موضوع، با ارائه دلایل خود از سوی هیات داوران به عنوان تیم پیروز این کرسی برگزیده شوند.

وی افزود: در کرسی دیگر، تیم سوم خرداد از واحد قزوین با انصراف تیم مقابل از واحد آستانه اشرفیه استان گیلان به عنوان تیم پیروز از سوی هیات داوران معرفی شد. محمدرضا عزیزمحمدی به عنوان سرگروه، مصطفی نوری، مهدی طالبی و کسری حسن نایبی به عنوان عضو در این تیم حضور داشتند.

دکتر چگینی یادآور شد: هم چنین در این مرحله تیم شهید چمران از واحد قزوین با قرعه استراحت مواجه شد و توانست به مرحله ی بعد راه پیدا کند.

وی در پایان گفت: در پایان دور یک هشتم نهایی مرحله کشوری کرسی آزاد اندیشی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، چهار نماینده واحد قزوین شامل تیم های ” اقتصاد کارآمد”، “معماری صدر اندیشه”، ” سوم خرداد” و “شهید چمران” موفق به صعود به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات شدند.