این جلسه در محل کارخانه واقع  در شهرک صنعتی تاکستان صبح شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با حضور حمیدرضا براری مسول نظارت و ارزیابی مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صورت پذیرفت. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این بازدید فعالیت ها و پروژه های شرکت تشریح گردید و در خصوص  چالش های پیش روی برنامه های شرکت و راه حلهای آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 شرکت کیان مبدل پارس با استخدام ۳۱ نفر پرسنل و تولید اویل کولرهای خودروهای تولید داخل به یکی از بهترین شرکت های رشد یافته مستقر در پارک علم و فناوری قزوین تبدیل شده است.