در این جشنواره علاوه بر ۶ مدرس برتر استانی، از ۱۰ مدرس شایسته تقدیر در سطح مراکز آموزش علمی کاربردی استان قزوین نیز قدردانی به عمل آمد.

جشنواره تجلیل از مدرسان برتر دانشگاه علمی کاربردی استان قزوین با حضور دکتر سلیمان عباسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دکتر علی فتح طاهری رئیس واحد استانی قزوین، دکتر اسماعیل شهمیری مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، روسای مراکز آموزشی و مدرسان برتر استان روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد.

در این جشنواره علاوه بر ۶ مدرس برتر استانی، از ۱۰ مدرس شایسته تقدیر در سطح مراکز آموزش علمی کاربردی استان قزوین نیز قدردانی به عمل آمد.