وبینار تاثیر روزه و رمضان در سبک زندگی اسلامی ایرانی

دکتر عابدیها عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در رابطه با موضوع تاثیر روزه و رمضان در سبک زندگی اسلامی ایرانی مطرح نمودند.

۱-سبک زندگی اسلامی بخصوص سبک زندگی ایرانی اسلامی و مضمون آن به طور دقیق از این موضوع تعریف درست و صحیحی ارائه نگردیده است و در واقع قواعد و اصول فقهی و اسلامی را با عنوان آداب و رسوم و سبک زندگی بیان می کنیم و در واقع تلقی از سبک زندگی داریم پس در مرحله اول باید یک تعریف و تفسیر درستی از سبک زندگی ایرانی اسلامی داشته باشیم .

۲-بحث دوم را در خصوص روزه و عظمت رمضان و جایگاه و کرامت ماه رمضان و ارجحیت آن نسبت به سایر ماه ها داشته باشیم پس به سبب این ماه است که سبک زندگی ما در ماه رمضان تغییر می کند همچون ماه محرم که سبک زندگی ما نسبت به سایر ماه ها در خصوص عظمت واقعه محرم و کنش و واکنش آن نسبت به سابر ماه ها متمایز است.

۳-بحث در رابطه با بعضی از شاخصه های تاثیر گذار ماه رمضان در سبک زندگی.

Description: Z:فرهنگیمنتخبphoto_2021-05-12_08-38-23.jpg