دکتر محمدرضا زمانی با عنوان اینکه روابط عمومی باید تنها پل ارتباطی رسمی هر سازمان یا دانشگاه باشد، گفت: « روابط عمومی ها» پل ارتباطی چند جانبه بین « بدنه دانشگاه، رسانه و جامعه » هستند و هر چه پویاتر و فعال تر باشند، می توانند در حل مسائل گام های موثرتری برداشته و اطلاع رسانی صحیح و دقیق تری داشته باشند.​

به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشگاه پیام نور امروز در جلسه گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی که در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، افزود: امروزه روابط عمومی ها به جایگاه حقیقی خود دست یافته و با خارج شدن از پوسته سنتی و استفاده از روش های نوین ارتباطی نقش بسیار مهمی در سازمان ها و نهادها ایفا می کنند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور به مدد نیروهای توانمند خود  در ادارات روابط عمومی این دانشگاه در سراسر کشور، با یک سیاستگذاری متمرکز و تنوع افکار و سلیقه ها، به درستی توانست جایگاه این دانشگاه را در بین مردم تبیین کند .
وی با عنوان اینکه مدیران روابط عمومی در تعامل مثبت و پاسخگوی مسائل دانشجویان هستند، تاکید کرد: محتواهایی که در طول یکسال گذشته و در ایام شیوع بیماری کرونا برای اطلاع رسانی به دانشجویان توسط روابط عمومی تولید شد و از طریق ابزارهای نوین به دست دانشجویان رسید، توانست ضمن اطلاع رسانی به موقع،  نمایشی از واقعیت های درون دانشگاه را به بهترین شکل در معرض دید دانشجویان قرار دهد.
دکتر محمدرضا زمانی تاکید کرد: روابط عمومی، تنها پل ارتباطی رسمی در دانشگاه پیام نور با بدنه دانشگاه و رسانه هاست و همین مسئله موجب انسجام فعالیت ها و همچنین تبیین جایگاه دانشگاه به عنوان یک شخصیت واقعی حقوقی شده است.
وی با عنوان اینکه ارتقای اعتبار و جایگاه روابط عمومی ها ضرورتی انکارناپذیر است اظهار داشت: حفظ استقلال روابط عمومی مهم ترین مسئله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و حضور مدیران روابط عمومی دوشادوش مدیران در نشست ها و همچنین در تمامی مسائل مربوط به دانشگاه کمک می کند که افکار و سیاست های دانشگاه به شکل مطلوب و مستقیم اطلاع رسانی شود.
رئیس دانشگاه پیام نور ضمن تقدیر از فعالیت های موثر روابط عمومی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور که مسئولیت حساس و سنگینی را بر دوش دارند، افزود: نقش روابط عمومی در اعتلای سازمانی بسیار موثر بوده و دانشگاه پیام نور خود را موظف می داند در جهت تقویت هر چه بیشتر ادارات روابط عمومی اهتمام ورزد و با بررسی مسائل و مشکلات آنها، راهکارهای موثر را برای پیشبرد بهتر و اطلاع رسانی دقیق تر فعالیت های دانشگاه ارائه کند.