گزارش تصویری از مراسم معارفه دکتر علی شاه حسینی به عنوان سرپرست دبیرخانه هیات امنای استانی و مهندس علی رضا ابراهیمی بسابی به عنوان مشاور در امور اجرایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین