مهلت ثبت‌نام برای نقل و انتقال دانشجویان در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی (هم‌آوا) از یکم خردادماه آغاز می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از آغاز مهلت ثبت‌نام برای نقل و انتقال دانشجویان در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از یکم خردادماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، دکتر عباسی در این خصوص گفت: مهلت ثبت‌نام برای نقل و انتقال دانشجویان در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی (هم‌آوا) از امروز یکم خرداد آغاز و تا ۱۵ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده و دانشجویان و مراکز آموزشی می‌توانند نسبت به ثبت و تایید درخواست انتقال در نیم‌سال اول سال تحصیلی آتی بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.

مشاهده آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه