در این جلسه درخواست دوره‌های آموزش علمی کاربردی ۱۰ مرکز آموزشی تحت نظارت این دانشگاه مطابق با استانداردها و سیاست‌های ابلاغی و متناسب با نیازهای استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش‌های علمی کاربردی جهت پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی در مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ریاست دکتر علی فتح طاهری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، در این جلسه که نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند، دکتر فتح طاهری رئیس دانشگاه با تشریح فرآیند گسترش دوره‌های علمی کاربردی، تصمیمات این جلسه را جهت طرح در کمیته منطقه‌ای گسترش دانشگاه تعیین‌کننده دانست و اظهار داشت: سیاست دانشگاه گسترش رشته‌های مهارتی جدید مورد تقاضای بازار اشتغال است و جهت‌گیری برنامه‌ها به سمت جایگزین کردن رشته‌هایی است که با وجود نیاز جامعه تاکنون آموزش آکادمیکی در مورد آن ارائه نشده است. وی بر همکاری اداره کل آموزش و پرورش برای معرفی این رشته‌ها به جوانان و خصوصاً دانش‌آموزان استان تاکید کرد.

رئیس کمیته هماهنگی گسترش آموزش های علمی کاربردی استان قزوین در ادامه درباره تناسب دوره‌های درخواست شده توسط مراکز آموزشی با ماموریت مرکز صحبت نمود و بر ارائه دوره بر اساس توانمندی و پتانسیل‌های مراکز آموزشی تاکید نمود.

در ادامه، حسین سلطانی کارشناس مسئول برنامه‌ریزی درسی و گسترش دانشگاه نیز رشته‌های جدید درخواست شده توسط مراکز آموزشی را معرفی کرد و گزارشی را در خصوص وضعیت پذیرش دانشجو در سنوات گذشته برای دوره‌هایی که درخواست تمدید آن توسط مراکز آموزشی مطرح شده است ارائه نمود.

در این جلسه، درخواست دوره‌های آموزش علمی کاربردی ۱۰ مرکز آموزشی تحت نظارت این دانشگاه مطابق با استانداردها و سیاست‌های ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه و متناسب با نیازهای استان مورد بررسی قرار گرفت.