​وبینار با موضوع خرمشهرها در پیش است در روز سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ با سخنرانی جناب آقای عباس کاظمی مسئول محترم بسیج دانشجویی استان قزوین و با شرکت دانشجویان و کارکنان برگزار شد.