? مدرس: جناب آقای سید احسان صحاف
◼️رئیس گروه حسابرسی اداره تراکنش های بانکی امور مالیاتی استان قزوین

? سرفصل‌ها:
◻️ تعاریف قانون
◻️ بحث معافیت ها
◻️ بررسی نحوه پذیرش اعتبارات
◻️ موارد خاص
◻️ صورت معاملات فصلی

☑️ همراه با:
? پرسش و پاسخ زنده

?️ زمان برگزاری:

سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰
? ساعت ۱۰ الی ۱۳

? ثبت‌نام رایگان شرکت‌های دانش‌بنیان (٪۹۰ حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و ٪۱۰ حمایت پارک علم و فناوری قزوین):

? ثبت‌نام رایگان اعضای پارک و مراکز رشد (٪۱۰۰ حمایت پارک علم و فناوری قزوین):

? ثبت‌نام حمایتی سایر افراد و شرکت ها (٪۷۰ حمایت):

☎️تماس: ۰۲۸۳۳۶۵۱۵۰۱
?تماس: ۰۹۱۲۷۸۴۴۹۴۴

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری قزوین برگزار می کند.
مشاوران نیک پندار شریف (منش)

کد تخفیف ۱۰۰ درصدی: manesh