وبینار اخلاق انتخاباتی مبتنی بر گام دوم انقلاب اسلامی

آقای دکتر رسولی  شربیانی  در وبینار اخلاق انتخاباتی مبتنی بر گام دوم انقلاب اسلامی   بیان داشتند.

در بیانیه گام دوم انقلاب انسان توسعه یافته دارای عقلانیت،آدمیت ،سلامت جسم و روح،کرامت انسانی،مفید بودن،اخلاق، صالح  و کارآفرین است.در گام دوم رهبر معظم انقلاب تاکید بر توسعه و پیشرفت همه جانبه و ایجاد تمدن اسلامی دارند و ساختن چنین جامعه ای نیازمند انسان خود ساخته و توسعه یافته است. و یکی از وظایف انسان توسعه یافته اهل کسب دانایی و معرفت واهل تفکر تحلیل و پرسشگری و مطالبه گری است.

اگر بخواهیم به جامعه ایدئال و در خور گام دوم برسیم. باید یک قوه ‌مجریه پویا و خلاق و جوان و پیش رونده و سالم و صالح داشته باشید.

انسان توسعه یافته زندگی اخلاقی دارد و اخلاقی بودن‌ منوط به داشتن معرفت و معیشت ‌مناسب است. برای ایجاد معیشت شایسته چنین جامعه ای  قوه مجریه وظیفه و نقش اصلی را دارد. قوه مجریه است که طبق قانون اساسی مکلف است .شغل. مسکن ، بهداشت و درمان ، بیمه،تحصیل وامنیت را برای آحاد جامعه فراهم کند تا بتواند شهروندان را به سوی رشد و توسعه یافتگی بکشاند.

در رأس این قوه قطعا باید یک  انسان کمال یافته و توسعه گرا و صالح قرار بگیرد و یک تیم با وجنات ذکر شده داشته باشند تا بتواند کشور را هم بسوی توسعه پایدار و همه جانبه سوق دهد. چنین شخصی خودش و تیم همکارانش باید از هرگونه خودخواهی و هوای نفس به دور بوده و صرفا بفکر خدمت همه جانبه به خلق الله باشد.

ایشان در بخش دیگری با تاکید بر رعایت اخلاق و انصاف و نظم در جریان رقابتهای انتخاباتی به نقش نخبگان و دانشگاهیان اشاره کرده و گفتند .نخبگان باید در وسط میدان باشند و با تبیین مواضع و برنامه های کاندیداها و معرفی شاخصه های اصلح اقدام نمایند و نباید عافیت اندیشی  و راحت طلبی پیشه‌ کنند.

نخبگان رسالت راهبری و روشنگری مردم برای حضور پر رنگ در تعیین سرنوشت کشور را بر عهده دارند. از طرف دیگر نخبگان به توسعه یافتگی و ایجاد یک فصای بالنده کمک کنند.

ایشان با دعوت از دانشگاهیان برای شرکت در انتخابات از مردم خواستند قبل از انتخابات  پرسشگری و بعد از آن مطالبه گری  را از منتخبین جدی بگیرند و برای تعیین سرنوشت خود مخصوصآ در حوزه معیشت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تلاش کنند.  َ