دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین ضمن بازدید از مرکز سینتک و مراکز تحقیقاتی واحد قزوین، از نزدیک در جریان توانمندی ها، برنامه ها و موانع پیش روی محققان و نخبه گان این مراکز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر کشت کار، هدف از این بازدید را آشنایی بیشتر با روند فعالیت های محققان در این مراکز، توانمندی ها و موانع پیش روی آنان ذکر کرد و گفت: با توجه به وجود زیرساخت های مناسب، باید مراکز تحقیقاتی، سینتک و نوآوری مثل سایر بخش های دانشگاه در راستای یک برنامه ی تدوین شده و مشخص کار و گرفتن پروژه های ملی حرکت کنند تا بتوانیم پروژه های خوبی از صنعت بگیریم و انجام دهیم. البته باید موانع و مشکلات پیش روی محققان و نخبه گان فعال در این مراکز شناسایی و با هم فکری و مشارکت جمعی بر طرف شود.

وی افزود: جا دارد از زحمات دکتر موسی خانی که در مدت تصدی خود، مراکز تحقیقاتی مجهز و پیشرفته ای را در این دانشگاه راه اندازی کردند تقدیر و قدردانی کنم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در ادامه یادآور شد: باید ضمن اولویت بندی برنامه ها، ورودی و خروجی طرح های پژوهشی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا بتوانیم طبق زمان بندی ترسیم شده به اهداف مورد نظرمان دست پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: با داشتن چشم انداز و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می توان برنامه های عملیاتی را برای رشد و توسعه دانشگاه ارائه داد و انتظار بنده از مدیران مراکز تحقیقاتی این است که در آینده ای نزدیک با ارائه پیشنهادات و برنامه های خود، ما را در پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یاری کنند.

در ادامه این بازدید، دکتر مرتضی موسی خانی، مدیر سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، به بیان توانمندی ها، موانع و مشکلات موجود در مراکز تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: امیدواریم با حضور دکتر کشت کار که از نوابغ علمی و مدیریتی کشور هستند؛ این دانشگاه بیش از گذشته رشد و پیشرفت کند و بنده به عنوان فردی که سال ها در این دانشگاه حضور داشته ام هرگونه کمک و هم فکری لازم باشد دریغ نخواهم کرد.

وی افزود: مطمئنا حضور دانشمندان و نخبه گان علمی در مراکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نعمت بزرگی است و برای تربیت این نسل جوان و خلاق، وقت و سرمایه گذاری فراوانی شده است. امیدواریم با حمایت بیشتر دکتر کشت کار بتوان از این سرمایه عظیم در جهت کسب افتخارات بیشتر برای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بهترین استفاده را برد.

در پایان دکتر امید امیرغیاثوند، مدیر مرکز نوآوری و شتاب دهنده نرم افزار و دکتر محمد نوروزی، مدیر مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ضمن معرفی توانمندی های مراکز خود به بیان مشکلات و دغدغه های موجود پرداختند که دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه قول دادند در آینده ای نزدیک با برگزاری جلسه و تشکیل کمیته ای با حضور شورای دانشگاه این مشکلات بررسی و با توجه به امکانات موجود دانشگاه تا حد امکان دغدغه های محققان فعال در این مراکز برطرف شود.

گفتنی است؛ در این بازدید دکتر علی شاه حسینی، سرپرست دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان، دکتر مهدی اسماعیل زاده، معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمد دوسرانیان مقدم، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست، دکتر طارمی، مدیرکل گزینش و دکتر داود اسماعیل پور، مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر کشت کار را همراهی می کردند.