تیم آوین به عنوان پنجمین طرح برتر کشور در نمایشگاه Inotexpitch2021 شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در روز اول آمار بازدیدها معمولی بود و با حضور سورنا ستاری و محمدباقر قالیباف ادامه پیدا کرد.

این روز با برگزاری جلسه سرمایه گذاری با شرکت آمن کپیتال خاتمه یافت. در دومین روز نیز آمار بازدیدها بهتر شد و به ۱۰۰ نفر رسید. به موازات نمایشگاه، جلسات با سرمایه گذاران دیگری از جمله Tarvenn Ventures، گروه سرمایه گذاری لیان، صندوق کریمه قم و شتابدهنده هاب شیراز پیگیری شد.

در روز سوم، پیرو جلسه­ مشترکی که پارک فناوری پردیس با حضور مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و به همراهی مدیران آن مجموعه ترتیب داده بود، حاضر شدیم و مباحث مفیدی در ارتباط با روال اخذ مجوزها و نمایشگاه تخصصی و دائمی تجهیزات پزشکی در پارک فناوری پردیس مطرح شد.

در ادامه پیرو توافقات قبلی با صندوق توسعه فناوری­های نوین، در محل آن صندوق حاضر شدیم و در مذاکرات سرمایه­ گذاری پیشرفت خوبی حاصل شد.

این رقابت ­ها با حضور ۲۰۰ تیم در کشور و به میزبانی استان­های مختلف برگزار شد و در نهایت ۱۲ تیم به فینال راه یافتند. در مجموع تیم آوین به عنوان پنجمین طرح برتر کشور در Inotexpitch2021 شناخته شد.