دانشگاه پیام نور استان قزوین میزبان جشنواره ملی مسابقات کتاب و کتابخوانی

دومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مسابقات کتاب و کتابخوانی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان قزوین در روز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در سالن جلسات حوزه ریاست با حضور ریاست محترم دانشگاه و  اعضاء کمیته علمی و اجرایی برگزار گردید.