جلسه کمیته منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست این دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه که با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد؛ در خصوص ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی این دانشگاه تصمیماتی گرفته شد.

گفتنی است؛ با توجه به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره‌وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمان هاي انقلاب اسلامي و بررسي وضعیت اعضای هيات علمي این دانشگاه، اعضای کمیته پس از بررسی پرونده های ارتقا تصمیماتی گرفتند که بر اساس آن، سه پرونده پایه تشویقی اعضای هیات علمی به تصویب رسید. همچنین در خصوص یک پرونده ی ارتقا از دانشیاری به استادی و دو پرونده ی ارتقا از استادیاری به دانشیاری، اعضا به جمع بندی نهایی رسیدند.

شایان ذکر است؛ پس از اعلام نظر کمیته ی مذکور، این پرونده ها به منظور تایید نهایی به کمیته ی هیات ممیزه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال خواهد شد.