به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، زمان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تغییر کرد.

به اطلاع دانشجویان می‌رساند با استناد به مصوبه شورای آموزشی زمان آزمون‌های ۲۹ و ۳۰ خردادماه به ترتیب به روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه تغییر کرده است.