به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، نوید محمدی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه گفت: در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حدود ۳ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیل می‌کنند و واکسیناسیون آن‌ها مطابق با سند ملی واکسیناسیون کشور انجام می‌گیرد.

محمدی مطرح کرد: مطابق با آن سند در ابتدا گروه بهداشت و درمان و کسانی که در حداکثر ریسک ابتلا به یک بیماری بودند در دستور کار قرار داشتند که گروهی از دانشجویان دانشگاه هم در آن دسته قرار می‌گرفتند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: این دانشجویان کسانی بودند که در مواجهه مستقیم با بیماری و در بیمارستان‌ها حضور داشتند مانند دستیاران، کارورزان چه در رشته پزشکی و چه در سایر رشته ها، دستیاران دندانپزشکی و دانشجویان سال بالای دندانپزشکی در اولویت بودند که در فاز اول توانستیم پوشش خوبی داشته باشیم.

وی افزود: دستیاران و دانشجویان دوره کارورزی پزشکی و دندان پزشکی سال آخر دانشجویان پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری و کسانی که مستمر در بیمارستان حضور دارند نیز در اولویت دریافت واکسن هستند و طبیعتا دانشجویانی که کمتر در معرض خطر قرار داشتند در اولویت بعدی قرار می‌گیرند.

محمدی خاطرنشان کرد: از جمعیت حدود ۳ هزار نفر واکسیناسیون ۱۶۵۰ دانشجو انجام شده است. برنامه واکسیناسیون ادامه دارد و به طور مستمر واکسن برای هر استان ارسال می‌گردد و در رابطه با هر پارت واکسنی که می‌رسد تصمیم گیری انجام شده و با توجه به سهم واکسن بخش آموزش، دانشگاه‌ها به ترتیب اولویت دانشجویان را معرفی کرده و به ترتیب هم واکسن دریافت می‌کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورداینکه تا چه زمانی واکسیناسیون تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام خواهد شد گفت: برخی دانشجویان اساسا حضوری در دانشگاه ندارند و شاید از این جهت تفاوتی با جمعیت عمومی کشور نکنند؛ هرچند ما به دنبال واکسیناسیون همه دانشجویان برای بازگشت به روال سابق آموزش هستیم، اما با توجه به کمبود واکسن طبیعتا اولویت این دانشجویان بعد از دانشجویانی خواهد بود که در مواجه مستقیم هستند بنابراین نمی‌توان تاریخ دقیقی تعیین کرد؛ اما پیگیر این مهم هستیم که برای دانشجویان سهمیه کافی گرفته شود.