گزارش تصویری از بازدید دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از

رقابت مجازی تیم های مرکز تحقیقات ربوکاپ(MRL) در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ فرانسه