هشتمین نمایشگاه شبکه انرژی و شهر هوشمند در تاریخ ۲۸ و ۲۹  خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این نمایشگاه شرکت های فناوری ایران در حوزه شهر هوشمند با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در  پاویون ایران حضور داشتند. 

شرکت دانش محور آرتاخه نیز در حوزه فضای سبز هوشمند شهری محصولات خود را در پاویون ایران به بازدید کنندگان ارائه نمود.

این نمایشگاه شاهد حضور شرکتها و شهرداری های شهر های مختلف ترکیه بود و زمینه ای پدید آمد تا شرکت دانش محور آرتاخه بعد از بازدید عوامل شهرداری استانبول با چندی از شهرداران منتطق استانبول و شهرداری مرکزی جلسه خصوصی داشته و به توافقات اولیه جهت اجرای سیستم آبیاری زیر سطحی در شهر استانبول دست یابد.

در ادامه جلسه ای هم با سرکنسولگری ایران برای پیگیری توافقات و استفاده از ظرفیتهای تجار ایرانی ساکن ترکیه در محل کنسولگری ایران در استانبول برگزار گردید.