شرکت بنیان شمی همگام صنعت پس از بررسی های  تیم داوری و ارزیابی معاونت علمی و فناوری موفق به اخذ مجوز دانش بنیانی گردید. این شرکت از سال ۱۳۹۷ با محصول آنتی فوم (ضد کف) به صورت گرید خوراکی، سیلیکونی و روغنی درپارک علم و فناوری قزوین مستقر می باشد.