جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه و سایر اعضا، با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر ریاست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف برای بهبود روند فعالیت‌های دانشگاه و رفع مشکلات موجود، بحث و تبادل نظر شد و دستورات جلسه یک به یک‌ مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در پایان، اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات مطرح شده بیان کردند.