به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، زمان درخواست استفاده از خوابگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای اعلام شد.

به اطلاع تمامی دانشجویان دوره روزانه متقاضی استفاده از خوابگاه در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌رساند جهت اعلام درخواست خود می‌بایست از تا ۲۰ تیرماه با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی بوستان به آدرس: http://stu.ikiu.ac.ir درخواست خود را همراه با بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه ثبت کنند.

بدیهی است در صورت بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی آینده پس از بررسی و امتیاز بندی با توجه به ظرفیت خوابگاهی موجود وحفظ پروتکل‌های بهداشتی، دانشجویانی که با درخواست آن‌ها موافقت می‌شود، باید جهت انتخاب اتاق از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ مجدداً با مراجعه به سامانه بوستان، اتاق خود را انتخاب کنند.

لازم به ذکر است تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.