نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۰ در دانشگاه پیام نور استان قزوین

​همزمان با آغاز نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۰ در دانشگاه پیام نور استان قزوین  و رقابت داوطلبان بزرگترین گروه آزمایشی کنکور سراسری در تمامی شهر‌های کشور، صبح امروز جمعه ۱۱ تیر ماه داوطلبان گروه علوم تجربی در دو حوزه امتحانی ( سالن ورزشی شهید رجایی، دانشگاه پیام نور مرکزقزوین ) دانشگاه پیام نور استان قزوین یه رقابت پرداختند.