به میزبانی دانشگاه پیام نور استان قزوین برگزارشد :

آزمون استخدامی فرزندان شاهد و جانباز بالای ۷۰درصد به میزبانی دانشگاه پیام نور استان قزوین برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه،  آزمون استخدام فرزندان شاهد و جانباز بالای ۷۰ درصد با حضور ۱۴۷ داوطلب ۷۴ آقا و ۷۰ خانم در حوزه امتحانی دانشگاه پیام نور استان قزوین برگزار گردید.