جلسه کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشجویان، با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین و با حضور اعضای کمیسیون و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دفتر ریاست این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه، دکتر کشت کار در سخنانی با تاکید بر برگزاری منظم این کمیسیون طبق آیین نامه های موجود، گفت: باید تلاش شود تا جلسات شوراها، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی در دانشگاه با جدیت و به صورت منظم برگزار و تشکیل شود.

وی افزود: کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشجویان که در سه سطح شامل سطح یک که مربوط به سازمان مرکزی به عنوان بالاترین سطح است، هم چنین سطح دو که در سطح استان بوده و سطح سه که مربوط به واحدها می باشد، می بایست طبق آیین نامه های مربوطه هر دو هفته به صورت یک نوبت برگزار شده و در صورت لزوم هر هفته یک بار برگزار شود.

دکتر کشت کار یادآور شد: هر پرونده و موضوعات قابل طرح در کمیسیون موارد خاص آموزشی، باید قبل از اینکه در سطح استان مطرح شود در واحد مربوطه بررسی شده باشد و هم چنین قبل از ارجاع این پرونده ها به سازمان مرکزی، می بایست در سطح استان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان این جلسه، ۱۹ پرونده موارد خاص آموزشی دانشجویان، بررسی و به تصویب اعضاء رسید.