به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی عنوان کرد: در سطوح بین المللی اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در همین راستا با دانشگاه های کشور آلمان برای برگزاری دوره های کوتاه مدت به توافق رسیدیم. در داخل کشور هم مراکزی از جمله مرکز آموزش علمی کاربردی کیش در بحث هتلداری هستند که برای پذیرش دانشجوی خارجی مشکل و مانعی ندارند.
دکتر محمدحسین امید بیان کرد: در دنیا ۱۳ تا ۱۷ هزار شغل وجود دارد ولی در ایران فقط ۳ هزار شغل وجود دارد. شناسایی ۲ هزار شغل جدید و تربیت نیروی متخصص می تواند در بحث اشتغال زایی یک تحول بنیادی ایجاد کند.
وی از ورود جدی و فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی از ابتدای برنامه راهبردی این دانشگاه علاوه بر فعالیت های آموزشی مهارتی، در بحث نوآوری و فناوری خبر داد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: در سال ۹۵ تنها پنج مرکز نوآوری در این دانشگاه وجود داشت که در حال حاضر ۲۳۰ مرکز نوآوری در این دانشگاه در مراکز آموزشی بخش خصوصی ایجاد شده است.
وی گفت: تنها در سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۱ رویداد شتاب برگزار شده است که دانشجویان از سراسر کشور در آن شرکت داشته اند که تعداد بیش از ۴۵۰ هسته فناوری و پژوهشی از خروجی این استارتاپ ها ایجاد شده است.
دکتر محمدحسین امید عنوان کرد: از دانشجویان می‌خواهیم ایده های خود را رها نکنند و با حضور در مراکز نوآوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، ایده های خود را دنبال کنند. در این مراکز با ارائه تسهیلات مالی و خدمات مشاوره ای از دانشجویان برای راه اندازی کسب و کار و شرکت های کوچک حمایت می‌شود
در ادامه دکتر محمدحسین امید به تفاوت آموزش ها و ارائه مدرک در دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای نیز پرداخت.
وی اظهار کرد: نظام آموزش عالی مهارتی دارای دو بال است. یکی نظام آموزش عالی مهارتی عام که دانشگاه فنی حرفه ای متولی آن است و یک زیر نظام آموزش عالی مهارتی خاص که دانشگاه جامع علمی کاربردی آن را بر عهده دارد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: دوره های آموزش مهارتی این دانشگاه در کمیته های تخصصی با حضور صاحبنظران از دانشگاه و نخبگان در حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر و براساس استانداردهای مهارتی و نیاز بازار اشتغال تدوین و اجرا می شود.