در روز جمعه ۲۵ تیر، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این آزمون که در دانشکده فنی مهندسی شماره ( صنایع و مکانیک ) برگزار شد، ۳۴۵ داوطلب خانم پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

گفتنی است؛ این آزمون در روز جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰، در یک نوبت و از ساعت ۸:۳۰ صبح به مدت ۲:۳۰ در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.