صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان قزوین روز دوشنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان قزوین مهم ترین نهاد مالی زیست بوم نوآوری استان با سرمایه گذاری ۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی و دولتی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهور، دکتر جمالی پور استاندار، دکتر فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و دکتر مصطفی مافی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد تا با سرمایه‌گذاری روی طرح‌های فناورانه و دانش بنیان شاهد رونق فعالیت زیست بوم فناوری و نوآوری استان باشیم.