دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام آخرین آمار از میزان اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه از شاغل بودن ۷۰ درصد این افراد خبر داد.

دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام آخرین آمار از میزان اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه از شاغل بودن ۷۰ درصد این افراد خبر داد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان، دکتر امید در جریان سفر یکروزه به استان کرمان و در نشست با روسای مراکز آموزش علمی کاربردی این استان با اعلام این خبر افزود: با بررسی آماری صورت گرفته میزان دانش‌آموختگان شاغل دانشگاه بیش از ۷۰ درصد است که از این میان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد قبل از ورود به این دانشگاه شغل داشتند و برای افزایش مهارت به این دانشگاه آمدند ولی ۵۰ درصد این افراد پس از تحصیل در این دانشگاه شغل پیدا کردند. بنابراین این دانشگاه یک دانشگاه شغل محور است و رشته‌های ما بر اساس مشاغل تنظیم می‌شود.

در این نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی دانشگاه‌ها، کاهش جمعیت دانشجو است که این اتفاق متأثر از شرایط اقتصادی جامعه، دلسردی خانواده‌ها از تحصیل فرزاندان و بی‌تفاوتی بین مدارک بالاتر با پایین‌تر است و این اتفاق در حالی روی می دهد که شاهد افزایش مراکز دانشگاهی مختلف در سطح کشور هستیم. با این حال دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر افزایش تعداد دانشجو قرار گرفته که این مهم نشان دهنده بازگشت مجدد اعتماد خانواده‌ها به این دانشگاه و تحصیل است.

وی ادامه داد: از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون، وضعیت دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم به ترم بهتر از گذشته شده است. در حال حاضر در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰وضعیت این دانشگاه به لحاظ ارائه آموزش‌های الکترونیکی و با توجه به حجم بالای کلاس‌ها، بسیار خوب است و جزء ۵ دانشگاه اول برگزاری آموزش مهارتی به صورت مجازی هستیم.

دکتر امید از برگزاری بیش از ۱۵۰ رویداد شتاب در دانشگاه جامع علمی کاربردی پس از شیوع بیماری کرونا و برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۰۰ رویداد شتاب دیگر تا پایان سال خبر داد.