سی و چهارمین جلسه شورا پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدا موضوع واگذاری اراضی پارک در شورا مطرح و اعضاء شورا در خصوص شیوه واگذاری و تعیین ساز و کار ارزیابی واحدهای متقاضی تبادل نظر کردند و مقررشد اقدامات لازم توسط پارک صورت پذیرد.

در ادامه جلسه با واگذاری عاملیت اعطای حمایت های مالی واحد های فناور به صندوق پژوهش و نو آوری قزوین با رعایت اصول کلی حاکم بر اعطای حمایت های مالی به واحدهای فناورموافقت شد.