چهارمین دوره باهمانه مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح امروز ۶ مرداد با حضور شرکت های حوزه زیست فناوری و سرپرست مرکز رشد در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، در این جلسه مشکلات و چالش های پیش روی شرکت ها در خصوص اخذ مجوز و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد راهکارهایی جهت تسهیل و رفع موانع و مشکلات واحدهای فناور این حوزه با ذکر فوریت اجرا گردد.